Centrum Analiz Medialnych

Doświadczenia wirtualnej rzeczywistości, identyfikacja odczuwanych emocji, śledzenie ruchu gałek ocznych i aktywności fal mózgowych – to tylko niektóre pomiary, jakie naukowcy z UW mogą przeprowadzić za pomocą nowoczesnego sprzętu Centrum Analiz Medialnych.
Czytaj więcej
12 członków zespołu
6 headsetów VR
3 okulografy
5 pomieszczeń
Sprzęt i oprogramowanie
Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem badawczym i oprogramowaniem do przeprowadzania badań biometrycznych.

Tobii Pro Glasses 2 (100 Hz)

okulograf mobilny, który pozwala rejestrować zainteresowanie wzrokowe respondenta w dowolnych warunkach i przestrzeni. Tobii Pro Glasses 2 składa się z jednostki ładującej i rejestrującej, kształtem przypomina tradycyjne okulary. Ergonomiczne rozwiązanie zapewnia komfort oraz szybką adaptację badanego. Zastosowany w okulografie system kamer pozwala na skrócenie procesu kalibracji do jednopunktowej weryfikacji punktu fiksacji.

TOBII X2 60 (60 Hz)

okulograf stacjonarny to tradycyjne rozwiązanie do rejestracji ruchu gałek ocznych podczas korzystania z różnych przekazów medialnych, w tym aplikacji mobilnych (dzięki Mobile Device Solution). Okulograf służy do badania interakcji i postrzegania elementów interfejsów użytkownika.

B-Alert X24 EEG Headset System

24-kanałowy elektroencefalograf, czyli bezprzewodowe i nieinwazyjne narzędzie badawcze do rejestracji bioelektrycznych czynności mózgu. Pomiar wykonywany jest poprzez zamontowanie na głowie badanego elektrod, między którymi porównuje się potencjał elektryczny. Elektroencefalograf składa się z elastycznego paska i lekkiego wzmacniacza, co znacząco wpływa na komfort osoby badanej.

Facial Expression Affectiva

rozwiązanie służące do monitorowania tzw. ekspresji mimicznej, a więc dokonywania pomiaru opartego na systemie kodowania ruchów mięśni twarzy. Pomiar ten pozwala odczytać siedem podstawowych emocji respondenta (radość, złość, zdziwienie, strach, smutek, pogardę, obrzydzenie), towarzyszących odbiorowi poszczególnych fragmentów bodźca (np. spotu reklamowego, filmu, tekstu).

RED 500 System (500 Hz)

wysokohercowy okulograf stacjonarny, czyli zaawansowane technicznie narzędzie badawcze do rejestrowania ruchu gałek ocznych człowieka. Oprócz standardowych badań okulograficznych przy monitorze system RED 500 umożliwia badanie treści z nośników powyżej 50 cali, co znacząco rozszerza potencjalne zastosowanie tego narzędzia. Centrum Analiz Medialnych jest wyposażone w oprogramowanie przeznaczone do rejestracji, analizy danych i zwiększania funkcjonalności okulografu – ma moduły obserwacji respondenta oraz rejestracji bodźca z zewnętrznego źródła.

GSR Shimmer3 GSR+ UnitGSR

narzędzie do galwanicznego pomiaru skóry za pomocą dwóch elektrod mocowanych do palców. Urządzenie rejestruje impedancję skóry badanego, która zmienia się wskutek bezwarunkowych reakcji gruczołów potowych. Zmiany impedancji wskazują na pobudzenie respondenta.

Shimmer3 ECG and EMG Unit

to narzędzia do pomiaru ECG oraz EMG. Elektrokardiogram (ECG) mierzy i nagrywa ścieżkę impulsów elektrycznych generowanych przez mięsień sercowy, natomiast elektromiogram (EMG) mierzy i nagrywa ścieżkę aktywności elektrycznej związanej ze skurczami innych mięśni ciała. Oba narzędzia wymagają zamontowania elektrod bezpośrednio na badanym mięśniu.

iMotions

oprogramowanie, które jest wykorzystywane na najlepszych uczelniach świata, służy do monitorowania i analizowania sygnałów biometrycznych (zmiany fizjologiczne zachodzące u badanego). System ten umożliwia synchronizację wszystkich pomiarów realizowanych w CAM na jednej osi czasu, co czyni pomiar autoweryfikowalnym.

Co robimy?
Oferujemy kompleksową i wielostronną obsługę badawczo-ekspercką, która pozwala osiągać przewagę konkurencyjną. Gwarantujemy najwyższe standardy metodologiczne i organizacyjne w projektowaniu i realizowaniu badań.

Obserwacja i analiza odbioru treści medialnych każdego typu

np. spoty, plakaty, teksty, serwisy informacyjne, memy, filmy itp.

Analizy i eksperymenty z zakresu UX (ang. user experience)

w grach i szeroko pojętych aplikacjach interaktywnych (strony www, aplikacje moblilne)

Analizy oddziaływania konkretnych technik grywalizacyjnych

w różnych grupach osób i kontekstach użycia w zależności od projektu.

Testy aplikacji (istniejących lub spreparowanych)

na grupach docelowych z wynikami jakościowymi lub ilościowymi w przypadku badań zdalnych.

Badania dotyczące proceduralnego tworzenia treści w grach wideoBadania odbioru
gier wideo

reakcje emocjonalnych gracza (również z wykorzystaniem technik facetrackingu oraz EEG).

Materiały promocyjne
Zachęcamy do pobrania ulotek oraz obejrzenia materiału promocyjnego.
Zespół
CAM UW i LBM UW to interdyscyplinarny zespół specjalistów – kilkunastu medioznawców, językoznawców, psychologów, socjologów, ludologów, informatologów, politologów i statystyków. Każdy z członków zespołu ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów zarówno naukowych, jak i komercyjnych.

prof. UW dr hab. TOMASZ GACKOWSKI Kierownik LBM UW

Medioznawca, historyk, profesor uczelni (UW) w Katedrze Komunikacji Społecznej i Public Relations Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibiliologii UW oraz Kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego. Pomysłodawca portalu medioznawca.com. Członek Komisji Rewizyjnej Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego wybrany przez Senat UW na kadencję 2020-2024.

DR KAROLINA BRYLSKA Z-ca kierownika LBM UW

Medioznawca, asystent w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Public Relations Wydziału Dzien-nikarstwa, Informacji i Bibliologii i  Uniwersytetu Warszawskiego. Zastępca kierownika Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr hab. Anna Mierzecka Badaczka

Badaczka zachowań informacyjnych, adiunkt Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibiliologii UW. Jej głównym obszarem zainteresowań naukowych są zachowania informacyjne naukowców, komunikacja naukowa oraz wykorzystywanie cyfrowych źródeł informacji.

ADAM BALCERZAK Specjalista IT

Specjalista w zakresie IT, webmaster, technik w Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego, właściciel agencji interaktywnej, ale przede wszystkim entuzjasta technologii informacyjnych. Z zainteresowaniem śledzi rynek i rozwój nowych technologii, a także sposób ich wykorzystania w życiu codziennym mediów, firm i zwykłych ludzi.

Galeria
Kontakt

 

Deklaracja dostępności